En. Mohd Faizal B. Abd Rahim

En. Mohd Faizal B. Abd Rahim
Timbalan Pengerusi Cawangan Pulau (Island)

012-482 9295