Aktiviti Bulanan

28/11/2012 01:52

Bantuan bulanan kepada beberapa buah keluarga miskin dan sakit kronik. Selalunya bantuan bulanan lebih bersifat sementara kerana ICS berusaha membantu mengeluarkan mereka daripada masalah dan kesusahan yang mereka hadapi. Namun begitu bagi mereka yang benar-benar memerlukan dan tidak berkemampuan, bantuan bulanan akan diteruskan dalam jangka masa panjang.